Turvapuisto Pohjois-Suomi on avoin kaikille!

Turvapuisto on perustettu parantamaan työturvallisuutta. Puisto pohjautuu rakennusteollisuuden 0-tapaturmaa 2020 aloitteeseen, mutta turvapuisto palvelee myös muita aloja.

Turvapuiston esikuvana on toiminut Rudus Oy:n Espooseen vuonna 2009 perustama Euroopan ensimmäinen rakennusalan työturvallisuuden koulutusrata, Rudus Turvapuisto. Turvapuisto Pohjois-Suomi hyödyntää Espoon rasteja ja kokemuksia. Lisäksi turvapuistoon on kehitetty uusia rasteja. Espoon ja Oulun turvapuistot toimivat läheisessä yhteistyössä.

Rastit toteuttaneiden verkoston jäsenyritysten lisäksi Turvapuisto Pohjois-Suomi on käytössä myös kaikille kouluille ja oppilaitoksille. Puistoon ovat tervetulleita myös verkoston ulkopuoliset toimijat sopimalla vierailun erikseen.

Turvapuistossa koulutuksia vetävät yrityksiin ja yhteisöihin koulutetut kouluttajat. Turvapuistossa järjestetään myös erilaisia teemapäiviä vaihtelevin sisällöin.

Turvapuiston tehtävänä on palvella mahdollisimman laajasti ilman toimialaan tai maantieteesen perustuvaa rajausta.

Puistoa pääsee käyttämään ottamalla yhteyttä - info@pohjois-suomenturvapuisto.fi

Tervetuloa!