Turvapuiston syventävä koulutusohjelma.

Pohjois-Suomen Turvapuiston ry:n toimesta on lanseerattu työsuojelun syventävä koulutusohjelma. Koulutusohjelman ideana on tarjota työsuojelun peruskurssin ja jatkokurssin kaltaiset sisältökokonaisuudet toteutettuna moduulimallisesti. Opintokokonaisuuden voi suorittaa osissa esim. yhden tai kahden vuoden aikana. Ohessa kurssien yleisesittely.

Kurssit on määritetty ja toteuttajat valittu yhteistyössä yhdistyksen jäsenistön kanssa. Kurssitarjontaa laajennetaan edelleen esitettyjen tarpeiden mukaisesti. Mikäli sinulla on mielessä joku hyödyllinen kurssi/sisältö ota yhteyttä.

Kurssien perusperiaatteet

Kurssijaksojen määrittämisen peruslähtökohtana on pidetty, että yksi jakso kestää max 4h(keskittyminen sisältöön).
Kurssien sisällöissä on pyritty minimoimaan toisto. Moduulimallisuudella pyritään myös siihen, että työturvallisuusajattelun/asenteen kehittämiseksi on tilaisuuksia toistuvasti vuoden aikana.

Osa kursseista on luonteeltaan motivoivia/hyvien toimintatapojen ja niiden tuomia mahdollisuuksia herättäviä. Osa kursseista on selkeästi työkaluja muutoksen mahdollistamiseen ja johtamiseen sekä organisaatiossa, että omakohtaisesti.

Tämän lisäksi on joukko kursseja, joissa käydään läpi yksityiskohtaisemmin eri osa-alueiden asioiden/tilanteiden  hallitsemiseksi vaadittavia taitoja(korkealla työskentely, telinetyö, TR-mittaus, henkilösuojaimet yms.)

Yksityiskohtaisemmat kurssimateriaalit ovat Turvapuiston extranetissä (toimii jos olet kirjautuneena turvapuiston sivuille) - mikäli sinulla ei ole tunnuksia pyydä materiaalit sähköpostitse. info@pohjois-suomenturvapuisto.fi