Verkosto kehittää työturvallisuutta

Työturvallisuuden kehittäminen tapahtuu puiston toiminnan lisäksi myös erilaisissa yhteisissä kehityshankkeissa.

Kehityshankkeet pohjaavat verkoston toimijoiden aloitteisiin ja niitä viedään eteenpäin yhdessä. Puistoa voi myös hyödyntää osana erilaisia kolmansien osapuolien vetämiä projekteja.

 

Käynnissä olevat kehitys- ja yhteistyöhankkeet:


Turvapuisto Pohjois-Suomi koulutusmateriaalit, kouluttajaopas sekä koulutusten kehittäminen

Hankkeen päätavoitteena on varmistaa rakenteilla olevan Turvapuisto Pohjois-Suomen peruskoulutuskierroksen laatutaso ja yhdenmukaisuus eri toimijoiden välillä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää syventäviä koulutussisältöjä ja tapoja toteuttaa koulutuskierrokset. 

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.(http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke?h=113245)

Hankkeessa ovat mukana Oulun Yliopisto(www.oulu.fi) ja Työterveyslaitos(http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx).